top of page
roundabout cropped.jpg

BŪVNIECĪBAS
TIESĪBAS

Praktisks juridisks atbalsts Latvijas un Vācijas būvniecības tiesībās, sākot ar dalību iepirkumu konkursā, projektēšanas fāzē, līgumu izstrādē, būvniecības procesā un garantijas laikā. 

EKSPORTS UZ 
​VĀCIJU

Konsultācijas Latvijas uzņēmumiem Vācijas tirgus apguvē, tostarp praktisks atbalsts projektiem Vācijā, darbinieku nosūtīšanai uz Vāciju, uzņēmumu dibināšanai Vācijā (GmbH, UG), nepieciešamo veidlapu aizpildīšanai un saziņai ar kompetentajām Vācijas iestādēm.

PARĀDU PIEDZIŅA
​VĀCIJĀ

Inkasso process Vācijā, kas ietver parādu piedziņu ārpustiesas kārtībā, aizstāvību un pārstāvības nodrošināšanu civilprocesā tiesā, saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā (gerichtliches Mahnverfahren), kas vienkāršo tiesas procedūru, kuru veiksmīgi var izmantot gadījumos, kad starp kreditoru un parādnieku nepastāv strīds par parāda esību, jo šajā gadījumā tiesa lietu neizskata pēc būtības.

PĀRROBEŽU
DARĪJUMI

Juridisks atbalsts darījumiem ar vācu uzņēmumiem gan darījuma noformēšanas
procesā, gan ārpustiesas strīdus gadījumos, līgumu, tipveida līguma nosacījumu
(AGB) sagatavošana atbilstoši Vācijas tiesībām.

TIEŠSAISTES
KONSULTĀCIJAS

Konsultācijas klātienē un attālināti Vācijas civiltiesībās, komerctiesībās un būvniecības
tiesībās.

bottom of page