top of page
roundabout cropped.jpg

BŪVNIECĪBAS
TIESĪBAS

Praktisks juridisks atbalsts Latvijas un Vācijas būvniecības tiesībās, sākot ar dalību iepirkumu konkursā, projektēšanas fāzē, līgumu izstrādē, būvniecības procesā un garantijas laikā. 

EKSPORTS
UZ VĀCIJU

Konsultācijas Latvijas uzņēmumiem Vācijas tirgus apguvē, tai skaitā praktisks atbalstu projektiem Vācijā, darbinieku nosūtīšanai uz Vāciju,uzņēmumu dibināšanai Vācijā (GmbH, UG), nepieciešamo veidlapu aizpildīšanai un
saziņai ar kompetentajām Vācijas iestādēm

PARĀDU PIEDZIŅA VĀCIJĀ

Inkasso process Vācijā, kas ietver parādu piedziņu ārpustiesas kārtībā, aizstāvību un pārstāvības nodrošināšanu civilprocesā tiesā, saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā (gerichtliches Mahnverfahren), kas
vienkāršo tiesas procedūra, kuru veiksmīgi var izmantot gadījumos, kad starp kreditoru un parādnieku nepastāv strīds par parāda esamību, jo šajā gadījumā tiesa lietu neizskata pēc būtības,

 

PĀRROBEŽU DARĪJUMI

Juridisks atbalsts darījumiem ar vācu uzņēmumiem gan darījuma noformēšanas
procesā, gan ārpustiesas strīdus gadījumos, līgumu, tipveida līguma nosacījumu
(AGB) sagatavošana atbilstoši Vācijas tiesībām,

TIEŠSAISTES
KONSULTĀCIJAS 

Konsultācijas klātienē un attālināti Vācijas civiltiesībās, komerctiesībās un būvniecības
tiesībās

bottom of page